Wnętrza ZewnętrzaWnętrza ZewnętrzaWnętrza Zewnętrza

Polityka prywatności

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez stronę www.wnetrzazewnetrza.pl. Dokument ten został przygotowany z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych jest WZ MEDIA Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoczesna 1/4, 02-835 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000648126, NIP: 9512423062, REGON365910506

2. W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@wnetrzazewnetrza.pl.

3. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR).

4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich danych, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są:

a. przetwarzane zgodnie z prawem,

b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci prawo żądania:

  • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
  • ich sprostowania (art. 16 RODO),
  • usunięcia (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo: wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

a. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);

b. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

III. CEL I PODSTAWA PRAWNA ZBIERANIA DANYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z poniższymi celami:

a. obsługa korespondencji – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO

Podanie danych obejmujących imię i nazwisko oraz adres e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są przetwarzane w celu obsługi Twoich zapytań lub zgłoszeń co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.

b. rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b,f RODO

Podanie danych obejmujących adres e-mail oraz hasło jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika. W każdej chwili możesz zmodyfikować informacje na Twój temat przekazane nam w związku z rejestracją konta użytkownika.

Dane będą przechowywane do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.

c. obsługa zamówienia – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO

W zależności od szczegółów zamówienia, katalog danych niezbędnych do realizacji zamówienia może być inny. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane zgromadzone w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, realizacji obowiązków podatkowych i księgowych oraz w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych i księgowych, celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego.

d. obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Podanie danych obejmujących imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.

e. wysyłka newslettera – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO

Podanie danych obejmujących imię oraz adres e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane nam przez Ciebie w związku z subskrypcją newslettera, wykorzystywane są w celu realizacji usługi wysyłki newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera.

Twoje dane będą przetwarzane do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.

f. marketing własny – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO

W ramach sklepu korzystamy z ustawień przeglądarki lub innych zbliżonych działań zezwalających na prowadzenie marketingu bezpośredniego, polegającego na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam. Opisane powyżej działania realizujemy, opierając się o nasz prawnie uzasadniony interes.

Dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Znajdziesz je w pkt. III tego dokumentu.

V. ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania,
• adres wykonywania działalności gospodarczej,
• numer NIP,
• adres e-mail,
• numer telefonu,
• dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
• szczegóły składanych zamówień,
• numer rachunku bankowego,
• adres IP,
• aktywność w stosunku do wysyłanych newsletterów,
• ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych,
• ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

VI. PROFILOWANIE

Korzystając z określonych narzędzi, możemy kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach naszej strony czy też podpowiadać produkty, które mogą Cię zainteresować. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

VII. DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach sklepu korzystamy z ustawień przeglądarki lub innych zbliżonych działań zezwalających na analizę sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

Opisane powyżej działania realizujemy, opierając się o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

IX. PLIKI COOKIES

Nasza witryna internetowa korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

  • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
  • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Pliki cookies są przez nas wykorzystywane są w celach: statystycznych i marketingowych.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

  • usunąć pliki cookies,
  • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

X. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

• hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze, 

• dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są kopie zapasowe mogące zawierać Twoje dane osobowe, 

• dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera, 

• dostawca systemu CRM, w którym przechowujemy Twoje dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych, 

• dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury, 

• biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach, 

• podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe, 

• pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak urzędy skarbowe, służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich 10 danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive.

usercartmagnifiercrossmenuchevron-down